O nas

Natolin.eu gromadzi instytucje i innowacyjne projekty związane z Kolegium Europejskim w Natolinie, które poświęcone są zgłębianiu pojęcia Europy, badaniu jej stosunków z sąsiadami oraz jej miejsca w świecie.

Zobacz nasze strony internetowe

01

Kolegium Europejskie w Natolinie

Każdego roku Kolegium Europejskie w Natolinie gości około 130 studentów z ponad 30 narodowości. Dwujęzyczne studia, zakończone otrzymaniem tytułu magistra nauk humanistycznych, to jedne z najbardziej wszechstronnych, interdyscyplinarnych, programów studiów europejskich na świecie.

Strona internetowa: www.coleuropenatolin.eu

02

Kolegium Europejskie

Kolegium Europejskie było pierwszą na świecie placówką akademicką oferującą studia podyplomowe oraz szkolenie w zakresie spraw europejskich. Do dzisiaj pozostaje innowacyjne i jedyne w swoim rodzaju. W 1949 roku w Brugii, Belgia, powstał pierwszy kampus Kolegium Europejskiego. W 1992 roku został otwarty kampus Kolegium Europejskiego w Natolinie. Obecnie Kolegium działa, jako „Jedno Kolegium – Dwa Kampusy”.

Strona internetowa: www.coleurope.eu

03

Biblioteka Natolina

Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie została stworzona w kwietniu 1993 roku. Posiada jeden z największych zbiorów dotyczących spraw europejskich na terenie Europy, który służy głównie studentom i badaczom Kolegium Europejskiego. Biblioteka jest również dostępna dla zewnętrznych użytkowników po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Strona internetowa: www.library.coleurop.pl

04

The Natolin Blog

Blog prowadzony przez studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie działa od 2015 roku i zawiera artykuły pisane przez społeczność akademicką. Jego celem jest przybliżenie czytelnikowi tego, co dzieje się na naszym kampusie oraz tego jak sprawy europejskie i globalne są rozumiane przez naszych studentów, kadrę akademicką oraz absolwentów. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Kolegium Europejskiego w jakiejkolwiek sprawie.

Strona internetowa: www.natolinblog.eu

05

Three Revolutions Project - 3R

Projekt Trzy Rewolucje (3R) jest unikatowym projektem historycznym prowadzonym przez Katedrę Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie, który ma na celu wielowymiarową analizę trzech najważniejszych protestów, które miały miejsce na Ukrainie od 1990 roku. Na stronie można znaleźć informacje na temat światowej klasy wydarzeń związanych z projektem 3R jak również stale rozwijające się repozytorium materiałów źródłowych oraz wywiadów z uczestnikami tych rewolucyjnych wydarzeń na Ukrainie.

Strona internetowa: www.3rnatolin.eu

06

WEASA: Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy

WEASA to coroczny program edukacyjny skierowany do przyszłych analityków, ekspertów, doradców, urzędników państwowych, dziennikarzy oraz pracowników sektora prywatnego i organizacji pozarządowych z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. WEASA została stworzona w 2013 roku, aby zaprezentować polityczne, społeczne i gospodarcze fundamenty współczesnych demokracji w Unii Europejskiej i we wspólnocie transatlantyckiej, a ponadto, aby promować wartości takie jak wolność, pluralizm i pokój.

Strona internetowa: www.weasa.org

07

European and Transnational Governance Network

European Transnational Governance Network (ETGN) to partnerstwo w zakresie szkoleń i rozwoju, zawiązane przez osiem prestiżowych europejskich instytucji akademickich i badawczych. ETGN oferuje międzynarodowe spojrzenie na kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem w XXI wieku. Konsorcjum ETGN wspólne realizuje program edukacyjny (ang. executive education), którego uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu ETGN.

Strona internetowa: etgn.coleuropenatolin.eu

08

Centrum Europejskie Natolin

Centrum Europejskie Natolin zajmuje się problematyką integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa w strefie euroatlantyckiej. CEN opiekuje się również zespołem pałacowo-parkowym i rezerwatem przyrody w Natolinie.

Strona internetowa: www.natolin.edu.pl

09

Instytut Europejski w Łódzi

Instytut Europejski w Łodzi zajmuje się popularyzowaniem idei integracji europejskiej oraz prowadzeniem szkoleń związanych ze sprawami europejskimi. Instytut współpracuje m.in z władzami Miasta i Regionu oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Instytut jest zamiejscowym oddziałem fundacji Centrum Europejskie Natolin.

Strona internetowa: www.ie.lodz.pl